Disclaimer


Disclaimer
voor de website www.voetbalweddenonline.com

Op deze pagina vindt u de disclaimer van onze website. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. De voorwaarden van deze disclaimer gelden voor de website www.voetbalweddenonline.com. Wie deze website bezoekt en de functies gebruikt, verklaart zich akkoord met de voorwaarden.

Disclaimer van intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van www.voetbalweddenonline.com is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ons of de aangegeven rechthebbenden.

Geen garantie op juistheid

Wij streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks naar verwijzen.

Meerderjarig

Wij zijn een onafhankelijke website, bedoeld voor meerderjarige bezoekers die meer willen weten over wedden op sport, voetbal en online casino’s. Om deel te nemen aan kansspelen geldt een minimale leeftijd van 18 jaar of anders indien aangegeven. Wij verstrekken eerlijke en onafhankelijk informatie over online bookmakers en casino’s. Het is daarbij nadrukkelijk niet ons doel om aan te zetten tot onverantwoord gokken of deel te nemen aan een kansspel. Wie via een link op onze website deelneemt aan een kansspel, doet dit op eigen verantwoording, kosten en risico. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor geleden verliezen. Speel altijd bewust.

Wie gaat gokken of wedden op sport loopt een financieel risico. Het is dan ook niet bedoeld om een structureel inkomen te vergaren maar voor plezier en (ont)spanning. De wetgeving verschilt per land of staat en in sommige landen is online gokken helemaal niet toegestaan. Informeer daarom altijd voordat u gaat spelen naar de geldende wet- en regelgeving op de locatie waar u zich bevindt.

Wijzigingen disclaimer

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.